ตะปูหลังคาร่ม

  • Steel Nail Umbrella Roofing Nail

    เล็บหลังคาเหล็กเล็บหลังคา

    พารามิเตอร์หลักของเล็บหลังคา Shanked มุงหลังคารายละเอียด: 8BWG × 2″ 9BWG × 1.5″ 10BWG × 1.75″ 8BWG × 3″ 9BWG × 2″ 10BWG × 3″ 9BWG × 2.5″ 10BWG × 2.5″ 8BWG × main 10BWG × 3″ HDC Roofing Nail พารามิเตอร์หลัก 8BWG × 1.5″ 9BWG × 2″ 10BWG × 2″ 8BWG × 3″ 9BWG × 2.5″ 10BWG × 2.5″ 8BWG × 4″ 9BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3″ 10BWG × 3 12BWG × 1.75″ 13BWG × 1.75″ 11BWG × 2″ 12BWG × 2″ 13BWG × 2″ 11BWG × 2.5″ หมายเหตุ: 8BWG = 4.19mm, 9BWG = 3.76 มม. 11BWG = 3.02 มม., 12BWG = 2.8 มม., 13BWG = 2 ....