ลวดหนาม

  • Barbed Wire

    ลวดหนาม

      คำอธิบาย: รั้วลวดหนามมาจากวัสดุที่หลากหลาย: ลวดเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า, ลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและลวดเหล็กเคลือบพีวีซี มีประสบการณ์ในสายลวดหนาม, สายคมส่วนใหญ่มีลวดหนามประเภท MOTTO, PUMA ประเภทลวดหนาม, IOWA ประเภทลวดหนามและมีดโกนชนิดลวดหนามและ Concertina ประเภทลวดหนามรั้ว แอปพลิเคชั่น: ลวดหนามเป็นผลิตภัณฑ์ลวดที่มีความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากสามารถติดตั้งผ่านรั้วลวดสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและไซต์ต่างๆ ลวดหนาม ...