ลูกปืน

  • Deep Groove Ball Bearing

    ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

    ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกวัสดุตลับลูกปืนเหล็กเสร็จสิ้นการหล่อลื่น 6000 ซีรีส์ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.620.66.66.660.620.66.66.660.620.66.66.660.620.620.6206.660.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.620.623 .6212 6300 ซีรีส์ 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6303.6304.6305.6306.630.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.640.66.64.66.64.66.64.66.64.66.64.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.66.640.6.6 ในตอนต่อไป