ลวดเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ H08mna, Aws.Em12

  • Submerged EM12

    EM12 ที่จมอยู่ใต้น้ำ

    คำอธิบาย CHM 08A สามารถใช้สำหรับลวดเชื่อมโซลิดที่เคลือบด้วยทองแดงสำหรับการเชื่อมอาร์คที่จมอยู่ใต้น้ำ โซนโลหะเชื่อมมีคุณสมบัติทางเทคโนโลยีสังเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ฟลักซ์การเชื่อมที่สอดคล้องกัน ด้วยประสิทธิภาพการสะสมที่สูงขึ้นคุณภาพสูงและความเข้มของแรงงานต่ำ ฯลฯ การใช้งานลวดเชื่อมใช้สำหรับเชื่อมโครงสร้างที่สำคัญของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำและเหล็กกล้าโลหะผสมต่ำ เช่นหม้อไอน้ำถังแรงดันจากงานเคมีและสถานีพลังงานนิวเคลียร์สะพาน ...